Babies

Babies

April 14, 2020
6 lbs. 10 oz.
19 in.
Parent(s) Name(s)
Alyssa & Levi
April 1, 2020
6 lbs. 15 oz.
19.5 in.
Parent(s) Name(s)
Cassidy and Tyler
March 9, 2020
6 lbs. 15.5 oz.
19 in.
Parent(s) Name(s)
Kyla and Chet
February 10, 2020
6 lbs. 12 oz.
18.5 in.
Parent(s) Name(s)
Joe-al and Summer
January 23, 2020
7 lbs. 3.5 oz.
19.75 in.
Parent(s) Name(s)
Joey and Molly
January 20, 2020
6 lbs. 14.5 oz.
19.5 in.
Parent(s) Name(s)
Richard and Paige
December 12, 2019
6 lbs. 10 oz.
19 in.
Parent(s) Name(s)
Wyatt and Rebecca
December 11, 2019
6 lbs. 15 oz.
19 in.
Parent(s) Name(s)
Colt and Murphy
December 10, 2019
7 lbs. 2 oz.
18.5 in.
Parent(s) Name(s)
Arun and Mary
November 25, 2019
7 lbs. 2.5 oz.
19.5 in.
Parent(s) Name(s)
Kaitlyn
November 11, 2019
7 lbs. 12 oz.
18.5 in.
Parent(s) Name(s)
Kaite and Joshua
October 25, 2019
7 lbs. 12 oz.
20 in.
Parent(s) Name(s)
Kelly and Amber

Pages